POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

Politika privatnosti

Dobro došli na stranicu privatnosti kompanije PayX Connect i hvala što ste posetili naš veb-sajt.

Kompanija PayX Connect Vas u ovom tekstu obaveštava kako obrađuje Vaše podatke o ličnosti i u koje svrhe ih obrađuje.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti je naveden u relevantnim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pružajući Vam usluge koje koristite, PayX Connect je zakonski odgovoran da obezbedi da se podaci o Vašoj ličnosti obrađuju u skladu sa zakonom i našim temeljnim principima zaštite privatnosti.

Posećivanje našeg veb-sajta od strane maloletnih lica je zabranjeno.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Tokom Vaše posete našem veb-sajtu mi ćemo prikupljati podatke o ličnosti, a to je svaka informacija koja se odnosi na identifikaciju ili lične podatke fizičkog lica (ime, email adresa, IP adresa Vašeg kompjutera).

Zašto obrađujemo podatke o ličnosti?

Obrada podataka o ličnosti je neophodna za izvršenje ugovornih obaveza ili drugog sporazuma sa Vama, za usklađivanje sa našim zakonskim obavezama ili potrebe našeg legitimnog interesa, koje sprovodimo, imajući u vidu da ti interesi nisu u suprotnosti sa Vašim interesima ili osnovnim pravima i slobodama. Pored toga, obrada može biti zasnovana na Vašem pristanku koju ste izričito dali nama.

Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Kompanija PayX Connect će prikupljati podatke o ličnosti kada koristite bilo koju od naših usluga i kada je u poziciji da bude obrađivač podataka o ličnosti iz Vaše baze podataka, odnosno pri realizaciji ugovornih obaveza.

Kako štitimo podatke o ličnosti?

Zaposleni kompanije PayX Connect su kroz obuku upoznati sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, posebno lica koja su zaposlena na obradi da čuvaju tajnost podataka.

Zaposleni koji obavljaju poslove obrade podataka zaključili su Ugovore o poverljivosti.

Prilikom obrade podataka imenuje se osoba za zaštitu podataka u skladu sa važećim zakonom koja ima mogućnost pristupa i ažuriranja podataka.

Takođe, obezbeđena je fizička zaštita pristupa serverima sa podacima (prostorije su uvek zatvorene-zaključane sa ograničenim pristupom).

Tehnička zaštita se ogleda u pristupu serverima samo iz lokalne mreže uz adekvatnu autentifikaciju.

Ko može da pristupi Vašim podacima?

Mi ograničavamo odavanje Vaših podataka drugima, ali moramo da otkrijemo Vaše podatke u određenim slučajevima i uglavnom sledećim primaocima:

  • Trećim stranama koje smo mi angažovali da pružaju usluge za koje smo se obavezali u međusobno zaključenim ugovorom.
  • Odgovarajućim javnim agencijama i organima vlasti, ukoliko to bude potrebno prema zakonu ili legitimnom poslovnom interesu.

Sa kim razmenjujemo Vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti su poverljivi i tako se odnosimo prema njima. Nećemo prodavati, iznajmljivati, trgovati, niti davati u zakup drugima Vaše podatke. Bez Vaše dozvole, mi nećemo koristiti niti deliti podatke o ličnosti na načine koji nisu u vezi sa onima koje smo opisali u vreme kada ste nam pružili podatke. Ukoliko angažujemo pružaoce usluga dozvolićemo im obradu podataka o ličnosti samo u onoj meri koja je neophodna za pružanje usluge koja je navedena u međusobno zaključenim ugovorima o pružanju naših usluga. Od angažovanih pružaoca usluga takođe zahtevamo održavanje poverljivosti informacija i zabranjeno im je korišćenje podataka u bilo koje druge svrhe.

Koja su Vaša prava nad podacima o ličnosti?

Ako delite podatke sa nama, imate pravo da zatražite informaciju koje tačno podatke imamo o Vama, da zatražite izmene ili tražite da Vaši podaci budu izbrisani. Ovo se može uraditi tako što ćete nas kontaktirati slanjem mejla na info@payxconnect.rs.

Vaša prava koja se odnose na podatke o ličnosti mogu da uključe:

  • Pravo da budete potpuno informisani o tome koje podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i da li nameravamo da ih prenosimo;
  • Pravo da pristupite podacima i ispravite greške;
  • Pravo na brisanje;
  • Pravo na obaveštenje;
  • Pravo na ograničavanje upotrebe podataka o ličnosti;
  • Pravo da date primedbu na neke vrste obrade;
  • Pravo da uložite žalbu odgovarajućem nadzornom organu.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati onoliko dugo koliko je to potrebno da bismo pružili usluge koje ste zahtevali i da bismo rukovodili poslovnim odnosom koji imate sa nama. 

 

Vaši podaci o ličnosti biće izbrisani kada se pruži usluga i kada više nisu razumno potrebni za dozvoljene svrhe ili ako povučete svoju saglasnost (ako je primenljivo), a mi nismo zakonski obvezni ili nam zbog drugog razloga nije dopušteno dalje čuvanje takvih podataka.

 

Politika kolačića (cookies)

 

Kolačići (eng. cookies) su datoteke koje će biti postavljene na Vaš uređaj kada posetite naš veb-sajt. Njihova svrha je da pospeše funkcionisanje veb-sajta na Vašem uređaju, kao i radi analize korišćenja našeg sajta i kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, u cilju pružanja specifičnih tehničkih karakteristika i pozitivnog korisničkog iskustva.

 

Usled promena zakona, svi veb-sajtovi kao i naš moraju da dobiju vaš pristanak za postavljanje kolačića. Ukoliko se slažete sa našom politikom privatnosti, samim tim se slažete i sa našom politikom kolačića.

 

Prilikom Vaše posete, PayX Connect veb-sajt će zatražiti Vašu saglasnost za korišćenje kolačića putem prozora u dnu stranice. U svakom trenutku možete da isključite kolačiće koji nisu nužni te se oni neće čuvati na uređajima korisnika.

 

Ako onemogućite postavljanje kolačića, možda nećete moći da koristite određene funkcionalnosti na PayX Connect veb-sajtu.

 

O kolačićima se više možete informisati na sledećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/ i http://www.youronlinechoices.eu/

 

Izmene politike privatnosti

Povremeno možemo da izmenimo ili upotpunimo podatke, ako je to potrebno radi usklađivanja sa važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prema tome, možete da izvršite proveru posećujući ovu stranicu s vremena na vreme. Svaka izmena informacija biće primenjivana od dana objavljivanja na našem veb-sajtu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo da nas kontaktirate na: info@payxconnect.rs.